Tuyển Sinh

In

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học hệ chính quy

Cập nhật 21/07/2017 - 01:58:27 PM (GMT+7)

- Thông báo tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)

- Mẫu Hồ sơ tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)

- Đề cương chi tiết ôn tập dùng cho kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học:

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
- Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
- Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
- Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
- Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
- Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)


Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS