Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Đối thoại giữa Ban chủ nhiệm khoa với sinh viên khoa KTCT

Cập nhật 09/04/2021 - 06:58:35 AM (GMT+7)

Lúc 14h30 Thứ Hai, ngày 12/4/2021 tại phòng C701, Ban chủ nhiệm khoa, cố vấn học tập sẽ gặp gỡ các bạn sinh viên, trao đổi về tất cả các vấn đề trong học tập, giảng dạy, cơ sở vật chất, thắc mắc của sinh viên, ....

Thân mời các bạn sinh viên thuộc khoa Kỹ thuật Công trình tham dự đầy đủ và đúng giờ để Buổi đối thoại đạt kết quả tốt.

Trân trọng.