Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Đề ĐA Nền móng, Thầy Phan Thiệu Huy hướng dẫn, HK 2 _ NH 2020-2021

Cập nhật 08/04/2021 - 08:18:21 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên làm ĐA Nền móng sẽ do TS. Phan Thiệu Huy hướng dẫn. Bắt đầu nhận đề bài vào tuần 12/4/2021.

Thời gian: 9g00-11g00 Thứ 3 hoặc Thứ 5 hàng tuần.

Địa điểm: Văn phòng khoa 2