Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
7.30.2021


Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu
7.30.2021

Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu
  • Sách
  • Vũ Minh Tuấn.
    Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / Vũ Minh Tuấn ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    200 tr, minh họa.; 21 cm.
  • 9786048232788