Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Nghệ thuật lắng nghe trong giao tiếp
8.2.2021

Nghệ thuật lắng nghe trong giao tiếp
  • Sách
  • Carnegie Dale.
    Nghệ thuật lắng nghe trong giao tiếp / Carnegie Dale ed.
    Hà Nội: Thanh niên, 2020.
    327 tr, Hình vẽ.; 21 cm.
  • 9786049933561