Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Giáo trình quản trị giá trong doanh nghiệp
8.2.2021

Giáo trình quản trị giá trong doanh nghiệp
  • Sách
  • Vũ Minh Đức.
    Giáo trình quản trị giá trong doanh nghiệp / Vũ Minh Đức ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2019.
    xii, 386 tr, 24 cm.
  • 9786049466618