Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
8.2.2021

Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
  • Sách
  • Lê Thị Việt Hà.
    Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam / Lê Thị Việt Hà ed.
    Hà Nội: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, 2020.
    225 tr, 24 cm.
  • 9786049901560