Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Giáo trình hành vi tổ chức
8.2.2021

Giáo trình hành vi tổ chức
  • Sách
  • Phạm Thúy Hương.
    Giáo trình hành vi tổ chức / Phạm Thúy Hương 2ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2019.
    385 tr, 24 cm.
  • 9786049465536