Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Sinh viên lớp D18_XD01+02, C16_XD01 học môn Tham Quan

Cập nhật 01/07/2020 - 03:58:08 AM (GMT+7)

Sinh viên lớp D18_XD01+02, C16_XD01 học môn Tham Quan

THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ YÊU CẦU CHO SINH VIÊN KHI HỌC MÔN THAM QUAN
1.    Đi đúng nhóm – đúng giờ theo danh sách Khoa đã phân bổ. Buổi tham quan ngoài trường sẽ đi bằng xe ô tô nên yêu cầu có mặt đúng 7h00 để xuất phát cùng lúc. – Thầy giáo sẽ thong báo rõ trong buổi tham quan số 1 tại trường.
2.    Trang phục : Sinh viên  phải mang quần dài, Áo có cổ . Phải mang giày ( bắt buộc – nếu không có sẽ không được vào công trình)
3.    Mũ an toàn : Khoa sẽ phát cho sinh viên trong buổi tham quan – sinh viên trả lại sau buổi tham quan theo hướng dẫn của Thầy giáo.
4.    Tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của thầy hướng dẫn không được tự ý đi lại, tách nhóm trong suốt buổi tham quan.
5.    Mang theo điện thoại có chức năng chụp hình hoặc máy ảnh để chụp hình làm báo cáo.
6.    Thời gian nộp báo cáo : Thầy giáo sẽ thông báo cụ thể trong buổi thực tập


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật