Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo triển khai giảng dạy trực tuyến các lớp - môn học lý thuyết trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 kể từ Thứ hai, ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo mới

Cập nhật 07/05/2021 - 08:46:26 AM (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP. HCM) tại Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/05/2021 về việc tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm gián đoạn hoạt động đào tạo của nhà trường, để phòng ngừa dịch bệnh bảo vệ an toàn sức khỏe cho giảng viên, nhân viên và sinh viên, đồng thời vẫn đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ triển khai chương trình đào tạo, nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc tổ chức giảng dạy học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 theo nhiều phương thức kết hợp: (1) Giảng dạy trực tiếp – lớp học truyền thống; và (2) Giảng dạy trực tuyến (online) – lớp học từ xa kể từ Thứ hai, ngày 10/05/2021 cho đến khi có thông báo mới (xem thông báo chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật