Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo thực hiện công tác phòng ngừa dịch COVID-19

Cập nhật 04/05/2021 - 10:41:49 AM (GMT+7)

       Hiện nay, dịch COVID-19 đã quay trở lại và đang diễn biến phức tạp với nguy cơ bùng phát cao. Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa dịch COVID-19, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc thực hiện nghiêm quy trình phòng ngừa dịch COVID-19 mà cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên cần thực hiện khi vào trường tham gia giảng dạy và học tập (xem thông báo chi tiết)

  • CB, GV-NV thực hiện khai báo y tế tại đường link: http://bit.ly/KHAI_BAO_Y_TE_CBGVNV
  • Sinh viên thực hiện tại đường link: http://bit.ly/KHAI_BAO_Y_TE_SV_STU
  • CB-GV-NV và học viên, sinh viên tự trang bị và bắt buộc đeo khẩu trang đúng cách;
  • Thực hiện việc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được bố trí tại các cổng vào trường;
  • CB-GV-NV và học viên, sinh viên bắt buộc phải kiểm tra thân nhiệt;
  • Thực hiện nghiêm túc "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHÔNG TỤ TẬP - KHOẢNG CÁCH - KHAI BÁO Y TẾ.

       Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đề nghị CB-GV-NV và học viên, sinh viên tuân thủ đúng quy định, phối hợp với Nhà trường trong công tác phòng ngừa dịch COVID-19.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật