Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo nhận hồ sơ ra trường của sinh viên tốt nghiệp - Đợt xét tháng 04/2021

Cập nhật 26/04/2021 - 10:03:30 AM (GMT+7)

1. Thông báo nhận hồ sơ ra trường của sinh viên tốt nghiệp - Đợt xét tháng 04/2021 (xem chi tiết)

2. Danh sách sinh viên chưa hoàn tất hồ sơ (xem chi tiết)

3. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Tra cứu tại đây)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật