Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 7 đối với sinh viên - Năm học 2020 - 2021

Cập nhật 08/04/2021 - 02:39:52 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thực hiện thu bảo hiểm y tế & bảo hiểm tai nạn đợt 7 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật