Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

STU thông báo học tập trung kể từ ngày 01/03/2021

Cập nhật 24/02/2021 - 10:35:52 AM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của nhà trường, quyền lợi của người học và được sự cho phép của UBND TP. HCM (tại công văn số 546/UBND-VX, ngày 24/02/2021), STU thông báo sẽ tổ chức học tập trung (học trực tiếp tại trường) cho tất cả sinh viên và học viên các lớp kể từ ngày 01/03/2021.  

Ngày 24/02/2021, STU đã ban hành Thông báo số 22-21/TB-DSG-ĐT về việc tập trung giảng viên, sinh viên và học viên đến trường dạy - học trực tiếp từ này 01/03/2012 cho tất cả các lớp. (Thông báo số 22-21/TB-DSG-ĐT).

THPT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật