Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Các hoạt động

Tập huấn “Phương pháp rà soát và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo”

Cập nhật 13/06/2022 - 04:41:39 PM (GMT+7)

Thầy cô và Thư ký Khoa Kỹ thuật Công trình tham dự khóa tập huấn “Phương pháp rà soát và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo”

Lúc 8g00 ngày 7-6-2022, Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã tổ long trọng khai mạc khoa tập huấn cho thầy cô và nhân viên hai khoa Kỹ thuật Công trình và khoa Design về “Phương pháp rà soát và đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo”.

Theo kế hoạch, đợt tập huấn này kéo dài 2 ngày 7-8/6/2022 với mục đích chuẩn bị cho các khoa chuyên môn của Trường có đủ kiến thức và phương pháp để triển khai rà soát, đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nhằm kiểm đinh chất lượng giáo dục cấp CTĐT phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra phù hợp với mục tiêu và sứ mạng của Trường.