Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Quỹ Học Bổng

Thông tin phát học bổng Kỹ thuật công trình năm 2021

Cập nhật 03/01/2022 - 12:34:18 PM (GMT+7)

Thứ năm-ngày 30-12-2021, lúc 10g30, tại phòng A412 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn STU, dưới sự chứng kiến của thầy trưởng khoa và quý thầy cô khoa Kỹ thuật công trình, ThS. Trần Tấn Quốc-P. chủ tịch HĐ Quản lý quỹ học bổng KTCT đã tuyên đọc quyết định của Hội đồng quản lý quỹ về việc cấp học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó và sinh viên giỏi năm 2021. Đợt này quỹ học bổng cấp 10 suất học bổng vượt khó và 8 suất học bổng học giỏi, mỗi suất 2.000.000đ. Trong dịp này, một số sinh viên đang ở tại Tp. HCM có điều kiện đã đến nhận học bổng trực tiếp từ thầy Trưởng khoa KTCT trong tiếng vổ tay tuyên dương của quý thầy cô hiện diện.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật