Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG CỦA KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Cập nhật 09/09/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

XÉT HỌC BỔNG CỦA KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Hàng năm, Quỹ học bổng Khoa Kỹ thuật Công trình có xét cấp cho 20 suất học bổng, mỗi suất là 3.000.000 đồng.

Sinh viên Khoa Kỹ thuật Công trình có quan tâm thì làm đơn gửi về Văn phòng khoa.

Đối tượng xét học bổng:

  1. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học khá.
  2. Sinh viên học giỏi nhất nhì của lớp.

Hồ sơ gồm có:

  1. Đơn xin xét học bổng.
  2. Bảng điểm tổng kết của sinh viên.
  3. Giấy xác nhận của địa phương về gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên nộp đơn xin xét học bổng về Văn phòng khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2019.

 

                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

                                                                                      Đã ký

 

                                                                             TS. Đỗ Đào Hải


Giới Thiệu STU