Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thời hạn đăng ký trễ ĐA Thi công 1 và ĐA Thi công 2

Cập nhật 18/10/2021 - 10:14:37 AM (GMT+7)

Sinh viên còn nợ môn ĐA Thi công 1 và ĐA Thi công 2 mà chưa đăng ký môn học, thì hạn chót đăng ký là ngày 24/10/2021.

Số điện thoại liên lạc Thầy Hoan: 0704615835


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật