Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch nhận đề ĐA Kết cấu thép HK 2_NH 2023-2024_Thầy Trần Công Lai hướng dẫn

Cập nhật 26/03/2024 - 05:59:03 PM (GMT+7)

Tất cả sinh viên do Thầy Trần Công Lai hướng dẫn gặp thầy lúc 14giờ00 tại Văn phòng khoa 2 (Văn phòng khu thí nghiệm) để nhận đề bài.

Danh sách sinh viên cụ thể như sau:

1 DH81905083 Lâm Trường Định D19_XD02
2 DH81903439 Lê Tuấn Định D19_XD01
3 DH82114700 Lý Trí Hào D21_XD02
4 DH82107782 Lê Nguyễn Thành Luân D21_XD01
5 DH82002131 Nguyễn Minh Mẫn D20_XD01
6 DH82112662 Trần Trịnh Công Minh D21_XD02
7 DH82106907 Nguyễn Thành Nam D21_XD01
8 DH82002908 Nguyễn Thị Quỳnh Như D20_XD01
9 DH81905224 Phan Thanh Quốc D19_XD02
10 DH82108234 Bùi Phú Thành D21_XD01
11 DH82107532 Trịnh Mạnh Thiên D21_XD01
12 DH82001891 Dương Bảo Thiệp D21_XD01
13 DH81802472 Phạm Nguyễn Hoàng Trọng D18_XD01
14 DH82101299 Nguyễn Dương Trường D21_XD01
15 DH82112040 Lê Hữu Tứ D21_XD02
16 DH82101485 Nguyễn Tấn D21_XD01
17 DH81803678 Trương Minh Hải D18_XD02

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật