Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch hướng dẫn online ĐA Kết cấu thép-Thầy Huỳnh Thanh Vũ hướng dẫn

Cập nhật 05/07/2021 - 07:25:08 AM (GMT+7)

NGÀY

THỜI GIAN

ZOOM

THỨ 7 – 10/07/2021

15h30-16h15

Meeting ID: 973 6184 9509

Passcode: uv1Byc

 

16h15-17h

Meeting ID: 768 087 1846

Passcode: NYACr0

THỨ 7 – 17/07/2021

15h30-16h15

Meeting ID: 954 4669 9888

Passcode: 3Xfy4W

 

16h15-17h

Meeting ID: 768 087 1846

Passcode: NYACr0

 

LỊCH BẢO VỆ DỰ KIẾN:  19/7 -> 24/7. Sẽ thông báo cụ thể sau. Lưu ý theo dõi web thường xuyên. 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật