Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Quỹ học bổng khoa Kỹ thuật Công trình -STU phát 21 suất học bổng

Cập nhật 22/10/2020 - 07:14:57 AM (GMT+7)

Hôm nay 22/10/2020, ngày khai giảng năm học 2020, quỹ học bổng khoa Kỹ thuật Công trình -STU phát 21 suất học bổng vượt khó - học giỏi cho sinh viên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, mỗi suất 3 triệu đồng.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật