Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Hoạt động đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH - NĂM 2016

Cập nhật 04/05/2016 - 03:37:02 PM (GMT+7)

Sáng ngày 14/4/2016 tại Phòng 801C trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã diễn ra chương trình "Đối thoại giữa sinh viên với Ban chủ nhiệm khoa KTCT.

Đây là một hoạt động thường niên diễn ra hằng năm của Khoa KTCT với mục đích lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc và tạo điều kiện giao lưu, đối thoại giữa sinh viên và Ban chủ nhiệm Khoa KTCT.

Từ đó, có các chính sách nhằm phát huy các mặt đã đạt được cũng như khắc phục các mặt còn hạn chế của khoa.

 Ban chủ nhiệm khoa KTCT gặp gỡ giao lưu với sv của khoa

 


Giới Thiệu STU