Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo các ngành của Khoa Kỹ thuật Công trình

Cập nhật 25/08/2022 - 03:29:14 PM (GMT+7)

1. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, trình độ đại học, khóa 2021: Xem chi tiết tại đây

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, trình độ đại học, khóa 2020: Xem chi tiết tại đây

3. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, trình độ đại học, khóa 2019: Xem chi tiết tại đây

4. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, trình độ đại học, khóa 2018: Xem chi tiết tại đây

5. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, trình độ đại học, khóa 2017: Xem chi tiết tại đây