Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Danh mục quy trình ĐBCL

Các quy trình điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Ban Khoa học cơ bản

Cập nhật 12/08/2020 - 09:37:30 AM (GMT+7)

Các quy trình điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Ban Khoa học cơ bản:

  • Quy trình tuyển dụng giảng viên cơ hữu tại Ban KHCB
  • Quy trình mời giảng viên thỉnh giảng giảng dạy tại Ban KHCB

Chi tiết quy trình xem tại đây.