Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Danh mục quy trình ĐBCL

Các quy trình điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Khoa Design

Cập nhật 21/05/2020 - 11:19:41 AM (GMT+7)

Các quy trình điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Khoa Design:

 

A- Hành chính
1. Quy trình nhận văn bản
2. Quy trình gửi văn bản
3. Quy trình tuyển dụng giảng viên
4. Quy trình tập huấn, nâng cao nghiệp vụ Giảng viên
5. Quy trình tổ chức hội thảo cấp khoa
6. Quy trình tham gia hội thảo trong nước/quốc tế
7. Quy trình nhận tài trợ học bổng cho sinh viên

 

B- Đào tạo
8. Quy trình rà soát, cập nhật Chương trình đào tạo
9. Quy trình xây dựng mới Chương trình đào tạo
10. Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra
11. Quy trình mối quan hệ phân công giảng dạy giữa Phòng Đào tạo và Khoa
12. Quy trình lập kế hoạch giảng dạy
13. Quy trình hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
14. Quy trình điều chỉnh đăng ký môn học
15. Quy trình hợp đồng thỉnh giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng
16. Quy trình đối thoại trực tiếp sinh viên hàng năm
17. Quy trình cố vấn học tập/ tiếp sinh viên
18. Quy trình hợp tác với doanh nghiệp
19. Quy trình đánh giá kết quả môn học của sinh viên
20. Quy trình kiểm tra, công bố điểm, và khiếu nại
21. Quy trình ra đề thi
22. Quy trình khảo sát việc làm và chương trình đào tạo đối với sinh viên và cựu sinh viên
23. Quy trình tổ chức cho sinh viên tham quan
24. Quy trình tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên
25. Quy trình hướng dẫn báo cáo thực tập/ khóa luận tốt nghiệp
26. Quy trình về thực hiện nhiệm vụ coi thi học kỳ

 

C- Bộ môn/ Chuyên ngành (TK Đồ Họa, TK Nội Thất, TK Thời Trang, TK Tạo dáng SP)
27. Quy trình họp bộ môn
28. Quy trình tổ chức giảng dạy
29. Quy trình nghiên cứu khoa học
30. Quy trình tổ chức hoạt động Câu lạc bộ
31. Quy trình tự đánh giá Chất lượng CTĐT khoa Design trình độ Đại học