Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Khoa Quản trị Kinh doanh

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn BCTT 2022

Cập nhật 13/03/2022 - 07:53:26 PM (GMT+7)

Danh sách giảng viên hướng dẫn BCTT 2022:

Lĩnh vực Bán hàng - Markeitng

Lĩnh vực Nhân sự - Xuất Nhập Khẩu - Chiến lược

Lĩnh vực Kế toán - Tài chính - Tín dụng - Chứng khoán - Kiểm toán

Lịch gặp giảng viên (có số phòng)

- Sinh viên trước khi đến gặp giảng viên đến văn phòng khoa C102 xem phòng (vì hiện tại khoa chưa cập nhật phòng gặp vào danh sách)

- Đối với những sinh viên có GVHD gặp online, Khoa sẽ gửi pass và ID cho các bạn trước khi gặp, các bạn thường xuyên kiểm tra mail. 


Giới Thiệu STU