Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Khoa Quản trị Kinh doanh

Thông báo về việc thực hiện Báo cáo thực tập 2022 (khóa D18 + khóa cũ + liên thông)

Cập nhật 18/01/2022 - 05:42:29 PM (GMT+7)

ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC THỰC TẬP NĂM 2022 . Có 2 đợt đăng kí

ĐỢT 1:Thời gian đăng kí:Từ 8h00 ngày 14/02/2022 đến 17h00 ngày 26/02/2022 (2 tuần).

Link Đợt 1: Vào đây (tạm khóa, sẽ mở vào lúc 8h00 ngày 14/02/2022)

 

ĐỢT 2:Thời gian chỉnh sửa hoặc bổ sung:Từ 8h00 ngày 28/02/2022 đến 17h00 ngày 05/03/2022 (1tuần).

Link Đợt 2: Vào đây (tạm khóa, sẽ mở vào lúc 8h00 ngày 28/02/2022)

 

Sau 17h00 ngày 05/03/2022, Khoa sẽ khóa link đợt 2, không nhận thêm đăng kí nào. Sinh viên muốn đăng kí thêm hoặc chỉnh sửa phải viết đơn trình Ban chủ nhiệm khoa xét duyệt.

Sau khi bấm vào link, trước khi thực hiện việc đăng kí, sinh viên đọc kỹ phần mô tả ở mỗi tiêu đề để thực hiện cho đúng. Nếu sinh viên không thực hiện đúng QUY ĐỊNH, Khoa sẽ không cập nhật vào danh sách.

*LƯU Ý: NẾU SINH VIÊN SAU KHI ĐĂNG KÍ NHƯNG MUỐN THAY ĐỔI , CẦN CHỈNH SỬA LẠI THÔNG TIN THÌ  PHẢI ĐỢI KHOA MỞ LINK ĐỢT 2 ĐỂ ĐĂNG KÍ, KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÍ LẠI TRÊN LINK ĐỢT 1. NẾU KHOA THẤY CÓ NHIỀU ĐĂNG KÍ TRÙNG NHAU CỦA MỘT SINH VIÊN SẼ HỦY KẾT QUẢ ĐĂNG KÍ CỦA SINH VIÊN ĐÓ. THỜI GIAN ĐĂNG KÍ KHÁ DÀI, DO ĐÓ SINH VIÊN CẦN SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI CHỌN LĨNH VỰC THỰC TẬP ĐỂ TRÁNH THAY ĐỔI NHIỀU LẦN.


Mọi thắc mắc liên hệ: 028 3852 1068 -  Văn phòng khoa Hoặc gửi mail về địa chỉ: stuqtkd@gmail.com


Giới Thiệu STU