Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thời Khoá Biểu

Lĩnh vực thực tập cho sinh viên lựa chọn

Cập nhật 17/02/2017 - 05:06:16 PM (GMT+7)

Sinh viên tự liên hệ với Các Doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp... để thực tập tốt nghiệp. Sinh viên có thề chọn thực tập tốt nghiệp trong các lĩnh vực sau

- Lĩnh vực Chiến lược

- Lĩnh vực Kế toán ( Doanh nghiệp,....)

- Lĩnh vực Marketing, Bán hàng, Thương hiệu.

- Lĩnh vực Nhân sự

- Lĩnh vực Tài chính ( thuế, ngân hàng, bảo hiểm...)

- Lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu