Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thời Khoá Biểu

​Thông báo đăng kí lĩnh vực thực tập khóa D15 và C16

Cập nhật 10/01/2019 - 11:33:39 AM (GMT+7)


Lĩnh vực thực tập Xem ở đây
Thời gian đăng kí : từ 14/1/2019 đến 2/3/2019 (các bạn có thể thay đổi lĩnh vực trong thời gian này. Sau khoảng thời gian trên, khoa sẽ không tiếp nhận bất cứ trường hợp thay đổi nào khác).
Địa điểm : văn phòng khoa QTKD C. 102 ( trong giờ hành chánh)

Không được nhờ đăng kí dùm. Trường hợp không thể đến Khoa đăng kí, các bạn gửi mail về khoa.
Địa chỉ mail: stuqtkd@gmail.com
Mail ghi rõ tiêu đề : đăng kí lĩnh vực thực tập
Tên, lớp, số điện thoại (bắt buộc)
chụp hình thẻ sinh viên hoặc CMND đính kèm ( bắt buộc)
Lĩnh vực mình đăng kí thực tập (bắt buộc)