Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Khu thể dục thể thao đa năng STU

Cập nhật 05/04/2024 - 05:58:12 PM (GMT+7)

Ngày 04 tháng 04 năm 2024, Hội đồng quản trị Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ra Nghị quyết ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Khu thể dục thể thao đa năng STU. Chi tiết Click here !


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật