Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v thực hiện các công tác phòng ngừa dịch COVID-19

Cập nhật 28/12/2020 - 05:22:59 PM (GMT+7)

Tình hình dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp với nguy cơ bùng phát cao, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm quy trình phòng ngừa dịch COVID-19. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật