Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Thành Trung

ThS. Nguyễn Thành Trung

Phụ trách phòng

ThS. Võ Quốc Kha

ThS. Võ Quốc Kha

Nhân viên

CN. Bùi Thị Doanh

CN. Bùi Thị Doanh

Nhân viên

Lê Thanh Sang

Lê Thanh Sang

Nhân viên - Tổ tài xế

Nguyễn Tiến Phi

Nguyễn Tiến Phi

Nhân viên - Tổ tài xế

KS. Đặng Thanh Phương

KS. Đặng Thanh Phương

Tổ trưởng - Tổ bảo trì

Nguyễn Nhựt Dũng

Nguyễn Nhựt Dũng

Tổ trưởng - Tổ bảo vệ

Phan Thị Ngọc Hà

Phan Thị Ngọc Hà

Tổ trưởng - Tổ phục vụ

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật