Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v thực hiện các công tác phòng ngừa dịch COVID-19

Cập nhật 03/12/2020 - 05:02:39 PM (GMT+7)

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp với nguy cơ bùng phát cao tại cộng đồng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm các công tác phòng ngừa dịch COVID-19. Chi tiết thông báo như sau:

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật