Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Tức

Tuyên truyền tuyển sinh

Cập nhật 01/07/2010 - 12:48:48 PM (GMT+7)
Nhằm chuẩn bị công tác tuyển sinh cho năm học 2010-2011, phòng QLKH & ĐN tổ chức các đợt tuyên truyền thông tin tuyển sinh của trường tại các hội đồng thi trên địa bàn thành phố, dự kiến đợt 1 sẽ tuyên truyền tại 143 địa điểm thi của 12 trường đại học với số lượng thí sinh hơn 160000 người, để chuẩn tốt cho công tác tuyên truyền, ngày 27-6-2010 Phòng QLKH & ĐN đã tổ chức buổi tập huấn cho các tuyên truyền viên là các học sinh sinh viên nhằm trang bị các thông tin cơ bản về trường giúp các tuyên truyền viên ngoài việc phát leaflet còn có thể tư vấn, giới thiệu về trường STU cho các phụ huynh và thi sinh tại các địa điểm thi mà chúng ta tham gia tuyên truyền.


Các sinh viên tham gia tuyên truyền tuyển sinh đợt 1 năm 2010

THPT


Giới Thiệu STU