Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

STU thông báo Bổ sung các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Cập nhật 24/02/2020 - 07:41:26 AM (GMT+7)

Ngày 24/02/2020, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ra thông báo số 40/TB-DSG-ĐB&KĐCLGD v/v Bổ sung các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, cụ thể:

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật