Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

STU thông báo tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ theo hình thức Đào tạo trực tuyến.

Cập nhật 10/06/2021 - 10:21:38 AM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo kế hoạch học tập và thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch COVID-19, ngày 10/06/2021, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo Tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Khóa 4 theo hình thức Đào tạo trực tuyến, nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật