Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

STU thông báo gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2019 - 2021.

Cập nhật 09/12/2021 - 05:03:42 PM (GMT+7)

Ngày 09/12/2021, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo v/v Gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 3 (2019 - 2021), nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật