Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo tổ chức thi trực tuyến cho học viên trình độ thạc sĩ

Cập nhật 11/10/2021 - 10:38:37 AM (GMT+7)

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) sẽ tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với tất cả các học phần lý thuyết của học kỳ I năm học 2020 - 2021. Nhà trường thông báo đến quý thầy cô và học viên khoá 4 chuyên ngành CNTP như sau:

I. Học phần tổ chức thi và thời gian thi

1. Các học phần lý thuyết của học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

2. Thời gian thi: từ ngày 15/10/2021 đến ngày 30/10/2021

II. Hình thức thi và cách thực hiện

     - Giảng viên sẽ tiến hành gửi đề thi cho học viên qua email. Việc ra một hay nhiều đề thi sẽ do giảng viên quyết định.

     - Thời gian làm bài của mỗi học phần tối đa là 02 ngày kể từ ngày nhận được đề thi do giảng viên gửi qua email. Học viên làm bài theo hình thức  viết tay. Kết thúc thời gian làm bài, học viên chụp hình bài làm và gửi về email của giảng viên để chấm điểm.

     - Phòng QLKH&SĐH sẽ gửi bảng điểm từng học phần đến các thầy cô phụ trách giảng dạy. Quý thầy cô sẽ gửi lại bảng điểm và bài làm của học viên về email sdh@stu.edu.vn trước ngày 01/11/2021.

Lưu ý: Trường hợp học viên không thể tham dự thi vì lý do khách quan, học viên thông báo đến Phòng QLKH&SĐH để được tư vấn và giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là phương án tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, kính đề nghị các quý thầy cô và học viên thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kỳ thi an toàn, khách quan, trung thực và đảm bảo được chất lượng.

Xem thông báo chi tiết tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật