Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo V/v. Chương trình đào tạo thạc sĩ STU trở lại giảng dạy, học tập bình thường từ ngày 01/03/2021.

Cập nhật 24/02/2021 - 09:04:51 AM (GMT+7)

Căn cứ chỉ đạo của Ủy Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên và học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp đi học lại từ ngày 01/3/2021, Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) sẽ trở lại giảng dạy và học tập bình thường kể từ ngày 01/3/2021.

Chi tiết Thông báo vui lòng xem tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật