Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Đào Tạo

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng

Cập nhật 09/05/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 08/5/2019, Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký Quyết định số 105/QĐ-DSG-SĐH ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng.

Nội dung quyết định


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật