Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Đào Tạo

Quyết định về việc ban hành Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 - 2020

Cập nhật 29/05/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 28/5/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký Quyết định số 192-19/QĐ-DSG-ĐT về việc ban hành Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 - 2020 cho các hệ đào tạo Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Liên thông đại học chính quy.

Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập là một kế hoạch đào tạo được thực hiện trong toàn trường mà các đơn vị và cá nhân phải tuyết đối tuân thủ.

Chi tiết xem tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật