Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Đào Tạo

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2016 - 2018

Cập nhật 25/01/2019 - 04:04:11 PM (GMT+7)

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 19 học viên cao học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2016 - 2018.

Nội dung chi tiết và danh sách học viên vui lòng xem file đính kèm.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật