Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2022-2023

Cập nhật 05/09/2022 - 06:02:23 PM (GMT+7)

     Thực hiện theo hướng dẫn về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện theo kế hoạch công tác năm học 2022-2023; Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức chương trình "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2022-2023"

     Với mục đích giúp sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên thông qua việc phổ biến những quy định về đào tạo, công tác sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo nói chung và của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nói riêng; Đồng thời giúp sinh viên nắm được phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

     Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 01/09/2022, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã thực hiện chương trình Tuần SHCD - SV năm học 2022-2023 dành cho tất cả sinh viên của trường từ năm 2 đến năm 4.

Sinh viên Sinh hoạt cùng Ban chủ nhiệm Khoa và Cố vấn học tập

ThS. Nguyễn Nguyên Khôi - Ban Tuyên giáo Thành uỷ

Giới thiệu đến SV chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

năm 2022

ThS. CVC Phạm Thanh Sơn - Ban Tuyên giáo Thành uỷ

Giới thiệu đến SV chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

năm 2022

Ông Nguyễn Hưng Hoà - Trưởng Ban Điều hành Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Thế hệ Trẻ

Giới thiệu đến SV chuyên đề "Tư duy Khởi nghề - Khởi nghiệp"

Trung tá Bùi Thái Đức - Phòng phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc (PV05)

giới thiệu đến SV chuyên đề “Nhận diện và xử lý các tình huống lừa đảo xin việc làm, tín dụng đen, bán hàng đa cấp, tệ nạn quấy rối trong Sinh viên”

Các Chuyên gia Trung tâm Đào tạo FPT

giới thiệu đến SV chuyên đề “Quản lý bản thân – Vượt qua trì hoãn”

ThS. Lê Thị Phương Hằng - Phụ trách Phòng CTSV

Phổ biến Quy chế, Quy định về CTSV 

     Chương trình tổ chức với các chuyên đề học tập dành cho từng đối tượng sinh viên giữa khoá - cuối khoá, các chuyên đề học tập bao gồm: Phổ biến các quy định công tác sinh viên, hướng dẫn kiểm tra cuối khoá học, hướng dẫn sử dụng cổng thông tin SV tuần SHCD-SV; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh năm 2022; Chuyên đề Tư duy Khởi nghề - Khởi nghiệp; Chuyên đề trực tuyến Quản lý bản thân - Vượt qua trì hoãn; Trình chiếu video clip Nội dung về trang bị kỹ năng, kiến thức giúp Sinh viên nhận diện và xử lý các tình huống về lừa đảo Sinh viên đi tìm việc, tín dụng đen, bán hàng đa cấp, tệ nạn quấy rối trong Sinh viên; Khám sức khoẻ, đánh giá thể lực lần 2 cho Sinh viên.

     Qua các buổi chuyên đề, chương trình đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình, tương tác tích cực và đặt những câu hỏi qua bình luận gửi đến các báo cáo viên. 

     Sau khi kết thúc tuần SHCD - SV, sinh viên có thời gian để xem lại các tài liệu học tập trong tuần và đồng thời, thực hiện bài thu hoạch tuần SHCD - SV giữa khóa cuối khóa.

 

 

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật