Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo v/v tổ chức lớp chuyên đề về sức khoẻ chủ đề "tư vấn tâm lý sức khỏe mùa dịch covid-19”

Cập nhật 20/12/2021 - 05:39:49 PM (GMT+7)

     Thực hiện theo kế hoạch số 59/KH-DSG-CTSV ngày 13/12/2021 về việc tổ chức lớp chuyên đề về sức khoẻ “Tư vấn tâm lý sức khoẻ mùa dịch Covid-19” cho Sinh viên năm 2021, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tổ chức lớp kỹ năng cụ thể như sau:

Thời gian địa điểm:
     Thời gian: Từ 8h45 – 10h30 Thứ tư ngày 29/12/2021. 
     Hình thức triển khai: Thực hiện online qua phần mềm Zoom (ID và mật khẩu sẽ được gửi email cho sinh viên khi đăng ký tham gia).
Đối tượng:

     Tất cả Sinh viên đang học tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
Nội dung:
     Hướng dẫn các biện pháp dự phòng truyền nhiễm, cách phân biệt bệnh COVID-19; phương pháp phòng, chống sự xâm nhập của virus biến thể.
     Làm thế nào để chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần cho sinh viên trong mùa dịch.
     Xử lý một số tình huống thực tế khi bị mắc Covid – 19.
Đăng ký tham gia:
     Sinh viên đăng ký tham từ ngày ra thông báo đến ngày 24/12/2021.
     Sinh viên đăng ký trực tiếp tại link:

https://bit.ly/ĐĂNG_KÝ_LỚP_CHUYÊN_ĐỀ_SỨC_KHOẺ
     Số lượng: 300 Sinh viên
     Mọi chi tiết, thắc mắc Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) hoặc gửi email đến địa chỉ ctsv@stu.edu.vn để được hỗ trợ.
Lưu ý: 
     Mỗi bạn Sinh viên đăng ký và tham gia được cộng 3 điểm rèn luyện vào học kỳ 1 năm học 2021-2022.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật