Các Hoạt Động Đảng Bộ

In

STU Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 09/05/2017 - 03:42:28 PM (GMT+7)

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 02/KH-DSG- ĐU, ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc Triển khai Nghị quyết 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Ngày 09/5/2017, Đảng ủy Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn đã ban hành kế hoạch số 08-KH/ĐU-DSG về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Đối tượng dự thi: đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên hiện đang công tác, học tập tại Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
  • Nội dung bài thi gồm có 2 phần:

Phần 1 là câu hỏi tự luận: gồm có 1 câu hỏi tự luận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề xây dựng và chỉnh đốn đảng.

Phần 2 là câu hỏi trắc nghiệm: gồm 70 câu có nội dung về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, về thân thế và sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh

  • Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2017.
  • Địa điểm nộp bài dự thi: Phòng QLKH & SĐH.
  • Thời gian chấm bài: 16/5 – 18/5/2017.
  • Tổng kết trao giải: vào ngày 19/5/2017 trong lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Cơ cấu giải thưởng:

-1 giải nhất: 1.500.000 đồng/giải + Giấy khen Đảng ủy.

-2 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải + Giấy khen Đảng ủy.

-3 giải ba: 500.000 đồng/giải + Giấy khen Đảng ủy.

-5 giải khuyến khích: 200.000 đồng/giải + Giấy khen Đảng ủy.

Ghi chú: Tùy theo số lượng và chất lượng các bài tham gia dự thi Ban Tổ Chức có thể tăng hay giảm số lượng các giải thưởng.

Chi tiết vui lòng xem kế hoạch đính kèm.

Kế hoạch số 08-KH/ĐU-DSG

Phiếu tham dự cuộc thi

Câu hỏi

THPT

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS