Mã Trường

Mã Trường
photo-210

Cơ cấu tổ chức

Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 -2020

Cập nhật 16/09/2015 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 21/5/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH - CĐ & TCCN đã ra quyết định số 238-QĐ/ĐUK chuẩn y Ban chấp hành Đảng Bộ Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành Đảng ủy gồm có 6 đồng chí:

- Đ/c. Trương Quang Mùi - Bí thư

- Đ/c. Dương Quang Mỹ - Phó Bí thư - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

- Đ/c. Lê Thị Phương Hằng - Ủy viên

- Đ/c. Nguyễn Kiều Oanh - Ủy viên

- Đ/c. Hoàng Ngọc Khải - Ủy viên 

- Đ/c. Võ Xuân Thịnh - Ủy viên

6 đồng chí trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ trái qua phải là Đ/c. Võ Xuân Thịnh, Đ/c. Lê Thị Phương Hằng, Đ/c. Dương Quang Mỹ, Đ/c. Trương Quang Mùi, Đ/c. Hoàng Ngọc Khải, Đ/c. Nguyễn Kiều Oanh)

THPT