Mã Trường

Mã Trường

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên năm học 2021-2022

Cập nhật 27/05/2021 - 11:05:20 AM (GMT+7)

Căn cứ thông tin về học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên các trường Đại học năm học 2021-2022 từ Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can, Nhà trường thông báo đế sinh viên về học bổng Lương Văn Can năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên ưu tú có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu vùng xa.

- Sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can:

  + Điểm trung bình tích lũy năm học 2020-2021 đạt từ 8.0 trở lên, điểm trung bình tiếng Anh 2 học kỳ gần nhất đạt từ 8.0 trở lên. Trường hợp ứng viên học ngoại ngữ khác tiếng Anh, có thể nộp điểm của ngoại ngữ đó để thay thế (điểm trung bình ngoại ngữ học kỳ gần nhất giống yêu cầu về điểm tiếng Anh).

  + Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện (trong nước và quốc tế).

  + Có hoài bão, ước mơ và có kế hoạch rõ ràng để hiện thực hóa ước mơ.

2. Hình thức đăng ký: Đăng ký tài khoản và tiến hành làm hồ sơ tại website: http://dang-ky-hoc-bong.lvcfund.org.vn/

3. Hạn chót nhận hồ sơ: 17h00 ngày 23/07/2021

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa phổ biến rộng rãi đến các sinh viên biết thông tin và nộp hồ sơ.

Thông tin chi tiết về học bổng Lương Văn Can, sinh viên xem chi tiết tại link bên dưới:

http://bit.ly/THONG_TIN_HOC_BONG_LUONG_VAN_CAN