Giới thiệu khoa

Cơ sở vật chất

Hoạt Động Sinh Viên

Đoàn Khoa cơ Khí tổ chức giải bóng đá thường niên 2015

Đoàn Khoa cơ Khí tổ chức giải bóng đá thường niên 2015 (23/06/2015)  

Kết thúc giải bóng đá thường niên 2015 do Đoàn Khoa Cơ khí tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Lớp C14_CDT01 là tân binh của chức Vô...Chi tiết

Học thuật

VIDEO CLIPS