TB Khoa.CNTP

In

Thông báo Chuyên đề 3 L12 và làm lại

Cập nhật 18/06/2014 - 09:08:26 AM (GMT+7)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

 

           KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng  06  năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Học báo cáo chuyên đề 1,2,3 của lớp L12, L13, N13

 

 

Khoa Công nghệ Thực phẩm tổ chức  các lớp chuyên đề :

-      8g00 – 11g30 Ngày 22.06.2014 Lớp chuyên đề 3 cho sinh viên hệ liên thông  L12 và chuyên đề 1 sinh viên hệ liên thông  L13, N13 và học lại tại phòng C410.

-      8g00 – 11g30 Ngày 29.06.2014 Lớp chuyên đề 1 cho sinh viên hệ liên thông  L13 và học lại chuyên đề 1,2 sinh viên hệ liên thông  L12, L11 tại  phòng C410.

Sinh viên xem thông báo để sắp xếp tham dự lớp chuyên đề đầy đủ.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS