TB Khoa.CNTP

In

Thông báo v/v Học báo cáo chuyên đề 1 của lớp L12

Cập nhật 22/07/2013 - 01:50:54 PM (GMT+7)

   

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

           KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng  07  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v Học báo cáo chuyên đề 1 của lớp L12

          Sinh viên hệ Hoàn chỉnh Đại học L12_TP và các khóa cũ học báo cáo chuyên đề 1 của Thầy Hoàng Anh  nội dung: “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào 8 giờ 00 Chủ nhật, ngày 28.7.2013 tại Phòng C801.

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS